Doucet

Een “cottage” – karakter op een traditionele verkaveling in half-open bebouwing.