2-woonst Reyndersstraat

Een investeringsprojectje met 2 ruime appartementjes, badend in het daglicht.

Op een ‘onbebouwbaar’ perceel.